2019-09-21 1:a pris Ekl B-Prov Alice
 
2019-08-11 2:a pris Ekl B-prov Alice
 
2019-08-10 0:pris Ekl B-Prov Alice
 
2019-07-28 1:a Pris HP Öppenklass Viltspår, Godkänt championat :  SE VCH Lyra
 
2019-07-20 1:a Pris HP Öppenklass Viltspår Lyra
 
2019-07-06 1:a Pris Öppenklass Viltspår Lyra
 
2019-06-17 Genomfört FB-R Lyra
 
2019-05-12 Godkänt Anlagsprov Viltspår Lyra