2023-10-01 Excellent, godkänt vattenprov B-prov nkl Speja

excellent nkl

 

 2023-09-16 Very Good, godkänt vattenprov B-prov Nkl Speja

 

2023-05-06 1:a pris Viltspår Ökl Godkänt Championat Speja

Championat Speja

2023-05-01 1:a pris Viltspår Ökl Speja

2023-04-23 1:a pris Viltspår Ökl Speja 

2023-02-18 Godkänt viltspår anlagsklass Speja